Regler ved inngåelse av PT-kontrakt:

Ved tegning av kontrakt med Personlig Trener Christina Mihaela Carare (herunder PT CMC) skal du (herunder undertegnede) ha lest og forstått innholdet på denne siden:

Kontakt meg hvis:

  • Du er motivert og klar for å gjøre en innsats
  • Du ikke sliter med spiseforstyrrelser av noen slag
  • Du er over 18 år, eller er over 16 år og har tillatelse av foresatte

Om avtalen

Avtalen mellom undertegnede og PT CMC består av kontrakt for personlig trening, skjema for helsedeklarasjon og betingelser. Undertegnede plikter å gjøre seg kjent med innholdet i kontrakten, betingelser og helsedeklarasjon. I tillegg til kontrakten kan enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og tilbud.

Personlig deltakelse

Kontrakten gjelder undertegnede og kan ikke overdras andre.

Konfidensialitet

Opplysninger undertegnede oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt.

Kjøp og betaling

Kun forskuddsbetaling: All trening må betales med Vipps eller faktura utsendt av PT CMC før man starter treningen. Unntaket er ved kjøp av PT 21 timer eller mer. Her tilbys to delbetalinger: delbetaling 1 av 2 må betales med faktura før treningstimene starter. Delbetaling 2 av 2 må betales med faktura før siste halvdel av treningstimene starter.

Til enhver tid er gjeldende priser oppgitt på PT CMC-printet informasjonsmateriell og på PT CMC sin webside. PT CMC forbeholder seg retten til når som helst å endre prisene.

Treningssted

PT CMC er tilknyttet treningssenteret CV Trening på Saltrød. Senterets medlemmer betaler ikke ekstra treningsavgift til CV Trening utover PT-kontrakt med PT CMC.

PT-kunder av PT CMC som ikke er medlemmer av CV Trening Saltrød får tilbud om 6 måneders medlemskap for kr. 150,-/måned, ingen innmeldingsavgift og gratis nøkkelbrikke. Dette forutsetter at kunden kjøper minimum 3 timer med PT CMC. Disse timene må benyttes i løpet av 6 måneder etter kontraktinngåelse med CV Trening Saltrød. Kontraktinngåelse ved 6 måneders binding:

  • avtales med PT CMC
  • faktureres av CV trening Saltrød
  • kommer i tillegg til priser for personlig trening

Drop-in pris for ikke-medlemmer av CV Trening Saltrød er kr. 85,-. Betaling av dette skjer direkte til CV Trening Saltrød.

Trening på eget ansvar

Undertegnede er selv ansvarlig for å påse at han/hun er helsemessig skikket til å gjennomføre trening med PT CMC. Hvis undertegnede er usikker, anbefales han/hun å forhøre seg med sin lege.

Trening skjer på eget ansvar. Undertegnede garanterer for at opplysninger i skjema for Helsedeklarasjon er korrekte. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk- og psykisk skikket til å gjennomføre treningen og de ytelser som tilbys. Dersom undertegnede skulle bli syk, gravid eller opplever andre forhold som påvirker hans/hennes helsetilstand, plikter han/hun å opplyse PT CMC om dette.

Når det gjelder helse er det undertegnedes ansvar å gi PT CMC riktig og relevant informasjon om din helsetilstand (skader, sykdommer, begrensninger osv.). Undertegnede erkjenner at PT CMC ikke erstatter råd fra lege eller annet helsepersonell.

Fraskrivelse av ansvar

Undertegnede er klar over at all aktivitet bærer med seg en viss skaderisiko. PT CMC fraskriver seg ansvar for personskader, eventuelle skader som måtte oppstå under personlig trening, behandling eller under undertegnedes egentrening. PT CMC fraskriver seg ansvar for tap/skade på gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes trening med PT CMC og/eller på treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

PT CMC fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå (inklusive direkte eller indirekte skader, så som uteblitt gevinst) som følge av at undertegnede trener med PT CMC.

Garanti

PT-tjenestene tilbys uten garantier i forhold til funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. PT CMC kan heller ikke garantere at undertegnede oppnår de mål han/hun har satt seg for treningen.

Avtaletid

Alle timer avtales direkte mellom PT CMC og PT-kunde. For at undertegnede skal få best mulig resultat, anbefales det at han/hun gjennomfører treningsavtalene i løpet av den tidsperioden som han/hun har kommet frem til sammen med PT CMC.

Avtalte timer må gjennomføres innen 12 måneder fra den dato kontrakten blir signert. Om undertegnede ikke har benyttet seg av timene innen denne tiden, bortfaller disse og refunderes ikke. Unntak gjelder hvis undertegnede blir skadet eller syk som gjør at de forhindres i å trene. I dette tilfellet må legeerklæring fremlegges. I så tilfelle vil gyldighetsperioden kunne utvides.

En treningsavtale varer 60 minutter.

Refusjon

Ikke benyttede treningsavtaler refunderes ikke. Treningsavgiften refunderes ikke ved en eventuell kansellering. Velger man av fri vilje å ikke fullføre kontrakten med PT CMC vil undertegnede ikke kunne kreve refundering av treningsavgiften.

Ved sykemelding (ved fremleggelse av legeerklæring) eller flytting (meldt adresseendring) som gjør at undertegnede ikke kan trene, refunderes et beløp tilsvarende kr. 100 per treningsavtale som ikke er benyttet. Slikt refusjonskrav må gjøres gjeldende senest 1 (én) måned etter at gyldighetsperioden som er angitt i kontrakten for de kjøpte treningsavtalene er utløpt.

Avbestilling av time

Treningsavtaler må avbestilles senest 24 timer før avtalt tidspunkt. Avbestilling av timer må skje direkte til PT CMC via oppringing, sms eller e-post. Ved for sen avbestilling regnes avtalen som fullført.

Avbestilling av time ved sykdom

Hvis undertegnede blir skadet eller syk som gjør at de forhindres i å trene til avtalt tid, må  legeerklæring fremlegges. I så tilfelle vil gyldighetsperioden kunne utvides.

For sent oppmøte

Kommer undertegnede for sent til en treningsavtale forlenges ikke varigheten på avtalen. Treningsavtalen blir tilsvarende redusert.

Om PT CMC kommer for sent, vil timen bli tilsvarende utvidet - i dagens time om mulig, eller ved en senere anledning.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett fra signering av kontrakt. Allerede gjennomførte treningsavtaler må betales.

Brudd mot vilkårene

PT CMC har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom undertegnede bryter med noen bestemmelse i disse vilkårene, eller PT CMC med god grunn mistenker at så er tilfelle.

 

REFERANSER

Hva PT-kunder sier:

Takk for noen flotte og harde treninger! Du er kjempedyktig og motiverende.

- Stine P.

Det har vært kjempegøy og veldig motiverende å være med på treningene dine. Alltid blid og positiv og greier å få en til å yte det lille ekstra. Du er god!

- Anita N.

Takk for all hjelp, gode ideer og forslag til endringer av kosthold!

- Åge S. 

Takk for en virkelig flott PT time og for en kjempe god gjennomgang Christina! Jeg var så fornøyd med det du gikk igjennom! Dette forstår jeg du virkelig har greie på!

- Benjamin T.

Tusen takk for alt du gjorde i dag. Nå føler jeg meg litt bedre for å ha startet på dette!

- Albert R.

Disse 10 ukene med Christina har vært helt topp. Hun har pushet meg og jeg er kjempemotivert til å yte mer for hver økt med henne. Når jeg ikke tror at jeg klarer mer, så pusher hun meg til å klare 5 repetisjoner til - det er jo en seier i seg selv for meg! Hun er veldig flink til å vise og forklare øvelsene og passer på at jeg gjør alt teknisk korrekt, at jeg ikke belaster galt. Jeg føler at jeg har lært mye og har nådd mitt mål om å bli sterkere i hele kroppen! Dette er en jobb som Christina er skapt til.

- Ingrid S.

Takk for gode økter, Christina! Du er utrolig flink, grundig, kreativ, motiverende og alltid smilende. Det har vært hardt, men det har også vært lærerikt og utfordrende for meg.

- Mariell H.

"Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette."

KONTAKT

Har du spørsmål om personlig trening, forespørsel om samarbeid eller andre henvendelser, send meg mail ved å fylle ut kontaktskjemaet under:

Adresse: Tromøyveien 20, 4841, Arendal

Mobil: 980 23 457